A bankszámla számunk:

11713005-20398631-00000000

 

Látogatók száma


Támogatóink

tamogatok_html_4fba9e8a125.png_
Beszámolók
Beszámoló a 2015-ben végzett munkáról
 
E beszámoló Egyesületünk vezetősége egy éves munkájának legfontosabb eseményeit öleli fel. Ismét eltelt egy esztendő, és most végiggondoljuk az elmúlt év legfontosabb történéseit, Egyesületünkben végzett munkánkat. Emlékeztek bizonyára arra, hogy tavaly, február 27-én kellett volna itt összegyűlnünk a szokásos, éves közgyűlésünk megtartására.  De néhány IPA Baráti Kör tagunk felelőtlen, meggondolatlan magatartása miatt Egyesületünk működését az IPA MSZ Elnöksége felfüggesztette, 2015. március 27-ig. 2015. március 27-én, az IPA MSZ Közgyűlésén – a közgyűlés – megszüntette a felfüggesztést. Néhány szavazattal rendelkező elnök hozzászólásában - megerősítve elnökségünk munkáját, és méltatva célkitűzéseinket – elmondta, hogy rengeteg munka van abban, amit Egyesületünk az elmúlt 10 esztendőben elért. És: nem lehet egy szervezetet néhány meggondolatlan Baráti Kör tag fegyelmezetlensége miatt büntetni. A vizsgálat körülményeiről, az azzal járó rengeteg adminisztratív teendőről, és nem utolsó sorban a felfüggesztés következményeiről már a tavaly megtartott két közgyűlésen részletesen beszámoltunk. A nehéz évkezdet után Egyesületünk elnöksége változatlanul azon fáradozott, hogy az IPA céljainak, elvárásainak megfeleljünk; ápoljuk és segítsük elő a nemzetközi együttműködést; és az újonnan belépők mélyítsék el baráti kapcsolataikat és gyarapítsák kulturális ismereteiket.

Nemzetközi kapcsolatokról: Elnökségünk - melynek létszáma az új Ptk. szabályai alapján - ugyancsak lecsökkent, feladatköre viszont jelentősen megnőtt – változatlanul kiemelt figyelmet fordított arra a négy külföldi IPA Szervezettre, melyekkel évek óta Együttműködési Megállapodásunk van.
Sajnos – az év folyamán kialakult menekültügyi helyzet miatt az IPA Landesgruppe Wien Szervezettel megbeszélt találkozások: elmaradtak. Nem jártak a vonatok a megbeszélések időpontjában, így csak levelezés útján érintkeztünk.
A Koppenhágai IPA Szervezet által felajánlott egy heti dániai tartózkodásra és rendőri képzésre sajnos nem találtunk négy olyan fiatal rendőrt, aki társalgási szinten – tehát tolmács nélkül – el tudta volna vállalni az utazást. Sajnálatos, mert ilyen lehetőségre nem biztos, hogy a közeljövőben sor kerülhet.
Elnökségünk három tagja vett rész 2015 év végén a Zágrábi IPA Szervezet 15 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. Megbeszélést tartottunk az elnökségük tagjaival. Beszéltünk 2016 évi közös program-terveinkről, találkozókról, horvát IPA tagok magyarországi látogatásairól, stb.
 
Focicsapatunk – idehaza részt vett :  téli terembajnokságon (I. helyezés:) tavaszi BM foci-bajnokságon, III. hely;  két elhunyt rendőr tiszteletére rendezett tornán, 24 csapat közül I. helyezés ;)  Radovics Dusán emlékére rendezett labdarugó-tornán (36-ból III. helyezett;)  Pakson megrendezett homokfoci-tornán V. helyezés.
Külföldön megrendezett tornán Hollandiában vettek részt focistáink.
Horgászverseny: 2015. augusztus 29-án 06 órai kezdettel rendezte meg Egyesületünk elnöksége – az immár hagyományos – horgászversenyét a Budapesttől 17 km-re lévő Joker-horgásztavon. A rendezvényen 19 csapat indult, 3-3 fővel. A verseny nagyon szép, kellemes időjárási viszonyok között zajlott.

1.   
  „Csali Team”     ( IPA MSZ BRFK Egyesület)   
                   66,4 kg

2.   
  „Szeren-Csések” ( XXIII.ker. Önkorm .csapata)   
                   45.3 kg

3.   
   „Spillerek”              
                   40,6 kg
Legnagyobb súlyú halat   Béres Gergely, (a „Tornai és Béres Team csapatból)  (IPA MSZ BRFK Egyesület versenyzője) fogta( 7,5 kg).
Legtöbb halat fogó csapat:  „Csali Team:  66,4 kg ,  25 db.
A nyertes csapat tagjai serleget, érmeket és ajándéktárgyakat kaptak. Az eredményes és remek hangulatban lezajlott horgászverseny eredményhirdetését követően bőséges és nagyon finom ebéddel vendégeltük meg a versenyzőket és a megjelent IPA tagokat.
Lövészverseny: Az elmúlt évben saját lövészversenyt – anyagi okok miatt – nem rendeztünk. De lövészcsapatunk 2015. szeptember 21-én (: Galambos Sándor, dr. Hangyási Sándor és Hegyi István összetételben:) részt vett a Budapest, Fehér úti lőtéren megrendezésre került IPA MSZ NAV „Szent Máté” napi hagyományőrző lövészversenyén. Csapatversenyben I. helyen végeztek!  
 
 „Baráti Kör” összejövetel
2008-ban kezdődött és most is folyamatosan tart Egyesületünk „Baráti Körének” szervezése. 2015. december hónap végén: 228 fő „Baráti Kör” tagunk volt.
2010. március 18-án került megrendezésre az első összejövetel Egyesületünk elnöksége és a „Baráti Kör” tagok között itt a Syma- csarnokban. Az összejövetelek azóta is rendszeresek és a jelenlévők egyre növekvő létszámát látva: egyre népszerűbbek. Az összejöveteleken rendszeresen tájékoztatjuk a Baráti Kör tagokat  az  elnökség  végzett munkájáról, elért eredményekről, jövőbeni feladatokról, az Egyesület nemzetközi kapcsolatairól és az együttműködési-megállapodások gyakorlati végrehajtásáról.
 Munkatervünkben szerepelt – az immár hagyományos – egy napos autóbusz- kirándulás Bécsbe. Minden előkészületet megtettünk, és nagy meglepetésünkre nem a várt választ kaptuk Bécsből. A már szokásos idegenvezetőnk, Josef, nem tudta vállalni az idegenvezetést, akiknek „helyettesíteniük” kellett volna, csak 2 X 18-fős csoportok kalauzolását vállalták el. Mi kb. 50-en szerettünk volna utazni. Reméljük, a 2016 tavaszára tervezett találkozón ezt a problémát is orvosolni tudjuk, és az őszi kirándulásunk sikeres lesz.
Költségvetésünk rendezett, kifizetetlen számlánk nem volt, a bevételi és kiadási célok teljesültek. Az elnökség - terv szerint – ülésezett.
2015 évi munkatervünkben meghatározott feladatokat - az említett nehézségek ellenére - igyekeztünk végrehajtani. Az IPA MSZ éves közgyűlésén Jász István és Gáspár Béla  „Baráti Kör” tagunk   Aranydiploma” oklevelet vett át elnökségünknek  nyújtott segítségért.
Az egyesület a 2015 évre kitűzött bevételi és kiadási célokat összességében elérte.
Az egyesületnek ki nem fizetett számlája nem volt.
 
Bevételeink tervezett összege - kb. 3,5 millió Ft – teljesült. Ehhez igazodnak kiadásaink is. A tervezésre a szinte pontosnak mondható prognosztizálás volt jellemző.(95%-os). A 2015. év költségvetésének tervezésére: az elmúlt évek tapasztalati adatai és a pártoló tagság által generált bevételek biztosítása volt a jellemző. Bevételeinkből több, mint 500.000,-Ft-ot költöttünk tagsági igazolványok-és gépkocsi matricák beszerzésére. Az informatikai-és kommunikációs költségeink megemelkedtek. Jelentős forrásokat kellett biztosítanunk informatikai eszközeink üzemben tartására és fenntartására is.
Felügyelő Bizottság beszámolójából: A Felügyelő Bizottság elvégezte az Egyesület 2015. évi tevékenységének ellenőrzését, és az alábbiak állapította meg: Az Egyesület tevékenységét a Munkatervben rögzítettek szerint végezte, a tervezett feladatok szinte kivétel nélkül megvalósultak, az elnökség az előírtak szerint, ütemezetten tartott elnökségi üléseket, melyek jegyzőkönyvezésére, illetőleg – szükség esetén – határozathozatalra - került sor. A korábbi évekhez hasonlóan 2015. évre vonatkozóan is készült költségvetési terv, mely alapjában a felelős gazdálkodást segíti, illetve alapozza meg. Ebben a tervben mind a bevételek, mind a kiadások feltüntetésre kerültek a lehető legrészletesebb megnevezésekkel, a pénztár forgalmának, illetve banki tranzakciók figyelembe vételével.
A közgyűlés időpontjáig a bizottság rendelkezésére bocsátott adatok alapján megállapítható, hogy a 2015. évben összesen a tényleges bevételek összege a tervezettek szerint alakult, melyet a kiadások a megfelelő mértékben terheltek. A bevételek között tagdíjbefizetések, támogatások, hozzájárulások mutathatók ki. A szervezet valamennyi követelésnek eleget tett. Tartozás nem keletkezett. 
A rendezvények között a külföldi és belföldi rendezvényekkel kapcsolatos kiadások nagyjából azonos súllyal jelentkeztek. 2015-ben is sor került a szokásos sport-, focitornák- és horgászverseny megrendezésére. A lövész-verseny megtartására a szűkös anyagi lehetőségek miatt nem került sor.
 A Bizottság megállapítása szerint az Egyesület likviditása megfelelő, tartozása, adósság- és hitelállománya nincs, felelős gazdálkodást folytat. Az informatikai háttér beszerzése és fenntartása folyamatosan kiadásokkal terheli a költségvetést. A Felügyelő Bizottság álláspontja szerint a szabályszerű működéshez ezen kiadások rendszeres tervezése, a költségek szükségszerű biztosítása a továbbiakban is elengedhetetlen és nélkülözhetetlen. A 2015-ös év során végzett valamennyi tevékenység, rendezvény, egyéb dolog az elkészített dokumentációs háttéranyagok alapján pontosan nyomon követhető, megfelelően rendszerezettek, az iratkezelés precíz. Az Egyesület előző évben végzett tevékenysége, működése, programjai az Alapszabályban meghatározottak szerint, a tagság rendszeres bevonásával és érdekében valósult meg. Az elmúlt évben pénzügyi helyzete – az előző éveknek megfelelően - stabil volt.
A Közgyűlés elfogadta 2016 évi munkatervet.(lásd:rendezvénynaptár c. alatt)
 
design: joomlamarket.de & polarsys.hu - készítette: PolarSys - Honlapkészítés