A bankszámla számunk:

11713005-20398631-00000000

 

Látogatók száma


Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
Még nincs azonosítód? Regisztrálj

Támogatóink

tamogatok_html_4fba9e8a.png

Hírszolgáltatás

Általános ismertető
Az IPA a világ egyik legnagyobb non-profit szervezete, melynek fő célkitűzése a nemzetek aktív és nyugalmazott rendvédelmi dolgozóinak egységbe kovácsolása a szolgálat és a barátság útján. Az IPA nemzetközi jelmondata a "Servo per Amikeco" 63 ország több, mint 300 000 rendőre (tagja) számára jelenti ugyanazt.
Az alapítóról:
A világ legnagyobb rendőrszervezete, az IPA 1950. január 1-jén alakult Angliában. Azóta az eszperantó mottó "Servo per Amikeco" (Barátsággal szolgálni!) több emberhez jutott el, mint azt annakidején gondolták.

Image
Arthur Troop
A szervezet azért alakult, mert egy őrmester az angliai Lincolnshiere-ből, Arthur Throop utat akart építeni a barátságnak és a nemzetközi együttműködésnek a rendőrök között.

Arthur Troop 1914. december 14-én született Lincolnban, Angliában, ahol gyermekéveit töltötte és iskoláit végezte.
1936. június 19-én belépett a Lincolnshire Rendőrséghez, ahol több területen teljesített szolgálatot, de a közlekedésre szakosodott. Röviddel a II. világháború befejezése után hozzáfogott ahhoz a hatalmas feladathoz, hogy létrehozzon a rendőrök számára egy Baráti Világszervezetet. Hitt a barátság pozitív erejében és abban, hogy az emberek inkább beszélgetnek, mint háborúznak egymással.
Az IPA 1950. január 1-jén, a „Servo per Amikeco” (Barátsággal szolgálni) eszperantó mottóval alakult meg és Arthur Troop lett a Brit Szekció első főtitkára. Arthur Troop azon elképzelése, hogy egy olyan Szervezet jöjjön létre, mely rendfokozattól, nemtől, bőrszíntől, nyelvi és vallási hovatartozástól függetlenül fejleszti tagjai társadalmi, kulturális és szakmai kapcsolatait, valósággá lett.
Az első úttörők segítségével fáradhatatlanul dolgozott más nemzeti Szekciók létrejöttének támogatásán. Nemzeti szekciók alakultak többségében Nyugat-Európában, Afrikában, Amerikában (Észak- és Dél-), Ázsiában és Ausztráliában. 1955-ben, a Párizsban megtartott első Nemzetközi Küldöttgyűlésen ő lett az első nemzetközi főtitkár, mely tisztséget 1966-ig, a személyes okok miatt történt visszalépéséig betöltött.
1965-ben a Királynő Születésnapja alkalmából Arthur Troop, az IPA megalakításában végzett munkája elsimeréseként Brit Birodalmi Emlékérem kitüntetésben részesült. Később számos külföldi kitüntetésben részesült, így például megkapta Kanada tiszteletbeli doktorátusi címét; Ausztria Köztársaságának elnökétől Becsületkeresztet kapott; majd ezt követte 1998-ban a magyar Alföldön az Arthur Troop szobrának leleplezése, és a Magyar Állami kitüntetés az „Arany díszkard”.
Az 1966. évi, rendőrségtől történt nyugállományba vonulása után tovább teljesülhetett azon vágya, hogy másokon segítsen. Új hivatást vállalt a Lincolnshire Szociális Szolgálatnál, vak embereket látogatott meg otthonukban és karitatív munkájával, vakvezető kutyák adományozásával ismételten nemzeti elismerést vívott ki.
Arthur az Állandó Végrehajtó Bizottság (PEB) volt tisztségviselőjeként rendszeresen részt vett nemzetközi találkozókon, ahol tanácsait megszívlelték és tisztelték. A XI. Nemzetközi Kongresszuson, 1985-ben ő részesült elsőként a Szervezet Aranymedál elismerésében. A Bécsben megrendezett 26. IEC Konferencián, 1995-ben megkapta az IPA Rendőr Világ-díját.

Komoly betegsége ellenére Arthur készült a Világszervezet 50. évfordulójával egybeeső 2000. májusában, Bournemouthban megrendezett Világkongresszusra. Sajnos, hosszú betegségét követően Arthur 2000. november 30-án, csütörtökön, álmában hagyott el bennünket. Arthur egyszerű brit rendőr volt, akinek az volt az álma, hogy megvalósítsa célját, a világ legnagyobb rendőri szervezetének megalapítását.
Az IPA taglétszáma mintegy 310.000 fő, a világ 58 országában működnek nemzeti szekciók.
Arthur Troop alapeszméi ma is élnek.

ImageAz INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION a világ rendőrei közötti bajtársi, és kulturális kapcsolatok ápolását szakmai feladatok fejlesztését célul tűző nemzetközi szervezete. A nemzetközi szervezet Magyar Szekciójának fővárosi egyesülete (tagszervezete) az IPA BRFK Egyesülete.
A világszervezet jelenleg 63 ország rendőri, csendőri, határrendészeti szervezetét fogja össze. Tagjai lehetnek aktív vagy nyugdíjas hivatásos, és közalkalmazotti jogviszonyban állók.
Arthur Troop 1996. szeptember 20-án a Nemzetközi Rendőr Szövetség (IPA) alapítójaként igazolta, hogy a Szövetség emblémájának grafikáját Ő tervezte. A Szövetség 1955-ben Párizsban tartott első nemzetközi kongresszusán, amikor az eredeti hét nemzeti Szekció gyűlt össze, határozatot hoztak, hogy az általa készített emblémát fogadják el a Szövetség hivatalos emblémájaként. Az embléma és a jelvény tervének szerzői jogi védelmére vonatkozó határozatot a Brit Szekció 1974-ben hozta meg. Hivatalosan engedélyezte a szerzői jog átruházását a Szövetség Állandó Végrehajtó Irodájára, hogy az IPA Szekciói az egész világon használhassák kiadványok, levélpapír, fejléc, kitűzők, érmék és más, kizárólag a Nemzetközi Rendőr Szövetség által, képviseletében vagy nevében értékesített tárgyak számára. E szerzői jogot más társaságok vagy szervezetek nem másolhatják vagy nem használhatják fel sehol a világon, mivel ezzel megsértenék az irodalmi és művészi munkák védelméről szóló szerzői jogi előírásokat ( felülvizsgálva Párizsban 1971-ben), amelyet az e konvencióhoz csatlakozott 117 állam írt alá 1996. január 11-én.

A Szervezet minden tagja részére lehetőséget ad, hogy nemzetközi kapcsolatot építsen, és tartson fenn más ország rendőreivel, IPA-tagjaival.
Az IPA tagszervezetein keresztül támogatja és meggyorsítja a tagok közötti tapasztalat cserét az ehhez kapcsolódó szakmai kapcsolatok ápolását. Sajátos eszközeivel segíti a rendőr és az állampolgár közötti viszony jobb kialakulását. Mind szélesebb körben teszi lehetővé tagjai számára a különböző képzéseken való részvételt.
A világszervezet továbbképző központjában a Németországi Gimbornban egész éves szemináriumokkal segítik a rendőri munkát.
A tagszervezetek nyilvántartott vendégházaiban, és az általuk biztosított kedvezményes szálláshelyeken mindenki talál saját és hozzátartozói számára üdülési, pihenési lehetőséget.
Tagjaink aktívan és sikeresen vesznek részt hazai és külföldi sport, kulturális és szakmai programokon. Szervezetünk a hagyományteremtő programokon minden esetben képviselteti magát, és segíti azok lebonyolítását.
 
design: joomlamarket.de & polarsys.hu - készítette: PolarSys - Honlapkészítés